Épület feltüntetés:Az épületfeltüntetés célja, hogy a megvalósult felépítmény rákerüljön mind a nyilvántartási térképre, mind a tulajdoni lapra.

Az ingatlan pontos adatainak ismeretében (község, helyrajzi szám) a földhivataltól adatszolgáltatást kérek. Helyszíni mérést kell végezni az épületekre vonatkozólag, mely családi ház esetén kb. fél-egy órát vesz igénybe.

Ki kell tölteni az ingatlan-nyilvántartási kérelmet (letöltés) és szükséges az eredeti jogerős használatba-vételi, vagy fennmaradási engedély, mivel ezeket a földhivatalhoz be kell nyújtani.

Az adatok átvétele után elkészül a változási (épület feltüntetési) vázrajz a vonatkozó szabályzat és előírások szerint, és leadásra kerül a földhivatalhoz. A munkarész záradékolásával az épület az ingatlan-nyilvántartási térképre kerül, majd a tulajdoni lapra is felkerül az épület. Az átvezetésről - ami a záradékolással együtt maximum 60 napot vehet igénybe - a földhivatal értesíti a vázrajzon feltüntetett Megrendelőt.

Nem lakóház esetén (garázs, medence, gazdasági épület, stb.) további díjakat kell fizetni a földhivatal felé.

A földhivatalok - általában - soron kívül intézik a lakóépületek bejegyzését, így az átfutás 3-4 hét, de a legtöbb helyen van lehetőség soron kívüli eljárásra kérelmet benyújtani kb. 10-15 000.- Ft díjjal.