A FÖLDMÉRÉS, MINT TUDOMÁNY:A geodézia vagy földméréstan a legrégibb müszaki tudományok közé tartozik. Ezt bizonyitják és fejlett földmérési tevékenységről tanuskodnak a kis-ázsiai, a babiloni és egyiptomi ásatások során talált régészeti leletek is. Ezek között található pl. az időszámitás előtt 62oo-ból származó részletes térképet tartalmazó falfestmény, a 3. évezred derekán készült babiloni királyi birtokot ábrázoló agyagtábla, amelyen már a területek nagyságát is feltüntették. Az ásatások során megtalálták Nippur város térképének agyagtábláját, amely olyan pontos volt, hogy a várós addig ismeretlen részeinek feltárását ennek alapján végezték. Egyiptomban a Nilus áradásai rendre megsemmisitteték a birtokhatárokat, minden alkalommal újra ki kellett tűzni a területhatárokat, hogy tulajdonosaik megművelhessék földjeiket. A kitűzéseket királyi földmérők végezték.
Napjaink gyakorlatában is nélkülözhetetlen a földmérési tevékenység. A mérnöki létesitmények tervezésénél nélkülözhetetlen alap a pontos tervezési térkép. A kivitelezési munkák is elképzelhetetlenek geodéziai tevékenység nélkül, akár utakat, alagutakat, hidakat, akár atomerőmüveket, felhőkarcolókat, paneles vagy könnyűszerkezetes építményeket vizsgálunk. De geodéziai mérésekkel ellenőrzik a próbaterhelések során fellépő alakváltozásokat is, amelyeket az elméleti számitásokkal őszszehasonlítva határozzák meg az építmény megbizhatóságát.

A geodézia (földméréstan) a Föld alakjának, méretének, a földfelület természetes (felszínformák) és ember alkotta részleteinek helymeghatározásával foglalkozik. Két nagy egysége a felső és az alsó geodézia. A felső geodéziához tartozik a nagyobb területek (Föld, kontinensek, országok) befoglaló kerethálózatának, az alsóhoz részleteknek pl. a művelt földek fekvésének, területének, az utak hosszának, a védőgátak magasságának felmérése. A mérési adatokat számítógépen, illetve részletes térképen teszik közzé. A földméréstan azon mérnöki ismereteket foglalja magában, amelyek létesítmények, terepalakzatok valamilyen vonatkozási rendszerbeli helyének, méreteinek geometriailag szabatos meghatározására, megmérésére, műszeres kijelölésére és ábrázolására alkalmasak.