Telek összevonás:Az egymással közvetlenül szomszédos telkek egy telekké történő összevonását nevezzük telekegyesítésnek.

Telekegyesítés során változási vázrajzot is kell készíteni. Ezt a földhivatalba kell leadni, a földhivatal ezután záradékolja és átvezeti a térképre és a tulajdoni lapra is (telekalakítási engedélyezésre irányuló elsőfokú eljárás).

Telekegyesítés során a tárgyi ingatlanokat és azok szomszédos ingatlanait is meg kell mérni, hogy a földhivatali adatokkal össze lehessen hasonlítani, majd ki is lesz tűzve a tárgyi ingatlan.

Az eljárás iránti kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani a körzeti földhivatalhoz. A nyomtatvány a földhivatalok honlapján elérhető (letöltés). A kérelemhez csatolni kell az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását, valamint a földmérő által elkészített telekalakítási dokumentációt. A szükséges szakhatósági állásfoglalásokat a földhivatal szerzi be, amennyiben a kérelmező azt előzetesen nem tette meg. Az eljárás eredménye a telekalakítást engedélyező határozat, ami a jogerőssé válásától számított egy évig érvényes.

Telekegyesítés esetén a kiinduló (változás előtti) földrészletek számát kell figyelembe venni.

  • Telekalakítási engedélyezésre irányuló elsőfokú eljárás díja: 12.000.- Ft / érintett ingatlan.
  • Szakhatósági állásfoglalás: 3.000.- Ft illetékbélyeg formájában